Регистрация
Повече опции

Общи Условия за употреба на Планина.бг

Въведение


Тези Общи Условия описват правилата за употреба на Уеб сайтът Планина.бг и всички настоящи или бъдещи сайтове в Планина.бг домейн структурата.

Чрез употребата на Планина.бг вие се съгласявате да спазвате правилата за употреба, описани в тези Общи Условия. Ако не сте съгласни с тези Общи Условия изцяло или от части, не трябва да ползвате Планина.бг.


Разрешение за ползване


Освен в случаите, в които това е изрично посочено, интелектуалната собственост върху съдържанието или части от него принадлежи на собственика на Планина.бг. Всички права са запазени!

Потребителите могат да преглеждат и принтират страници или части от тях от Планина.бг за собствени нужди спазвайки следните ограничения:

 • Забранява се повторното публикуване на материали от Планина.бг под каквато и да била друга форма;
 • Забранява се продажбата или отдаването под наем на материали от Планина.бг;
 • Забранява се публичното представяне на материали от Планина.бг;
 • Забраняват се всички форми на използване на материали от Планина.бг с комерсиална цел;
 • Забранява се промяната на материали от Планина.бг.

Правила за ползване


 • Забранява се употребата на Планина.бг по начин който води или би могъл да доведе до повреда както на съдържанието, така и на инфраструктурата, обслужваща Планина.бг.
 • Забранява се употребата на Планина.бг за незаконни, неморални, измамнически или подвеждащи цели или във връзка с такива.
 • Забранява се употребата на Планина.бг за копиране, съхранение, разпространение, изпращане, публикуване или дистрибутиране на материяли, които съдържат или по някакъв начин са свързани с шпионски софтуер, компютърни вируси, програми от тип Троянски кон, програми от тип Червей, програми, записващи потребителски данни, програми от тип Rootkit или други форми на вреден софтуер.
 • Забранява се употребата на Планина.бг за разпространение на нежелани комерсиални съобщения.
 • Забранява се употребата на Планина.бг за рекламни цели без писмено разрешение от собственика на Планина.бг.
 • Забранява се системното събиране и анализ на информация от Планина.бг без писменото разрешение от собственика на Планина.бг.

Ограничен достъп


Достъпът до части или цялото съдържание на Планина.бг е или може да бъде ограничен по всяко време без предварително уведомление.

Информацията, защитена с потребителско име и парола или по друг начин, трябва да се третира като конфиденциялна информация от притежателя на съответните потребителски права.


Ограничена отговорност и отказ от отговорност


Собственикът на Планина.бг не носи отговорност за пълнотата или точността на информацията, публикувана на Планина.бг.

Собственикът на Планина.бг не носи отговорност в случаите, в които част или цялата информация, публикувана на Планина.бг не бъде достъпна или актуална.

Собственикът на Планина.бг не носи отговорност за вреди, загуби или пропуснати ползи в следствие на употреба на свободно достъпна информация, публикувана на Планина.бг.


Допълнителни разпоредби


Нарушението на тези Общи Условия може да доведе до вземане на съответни мерки от страна на собственика на Планина.бг, включващи, но не ограничени до, ограничение на достъп до съдържанието на Планина.бг, търсене на помощ от доставчици на услуги за ограничение на достъп, блокиране на IP адрес или IP мрежа, започване на административни или съдебни производства.

Тези Общи Условия могат да бъдат променяни по всяко време, без предварително уведомление от страна на собственика на Планина.бг.


Приложим закон


За разрешаване на спорове възникнали при или по повод употреба на информация, публикувана на Планина.бг се използва българското законодателство.