Регистрация
Повече опции
Странджа е планина в България и Турция. Намира се между Бургаската низина, Черно море и Източна Тракия. Тя е трета по площ в нашата страна – заема 10 000 кв. км. По-голямата част от планината е в Турция.
Най-висок връх- Махиада (1031м)-в Турция. На наша територия първенец е вр. Голямо градище (709м), като достъпът до него е ограничен и става с разрешение от Гранична полиция. Следват върховете Св.Илия (583м), Папия (501ч) и др.
Странджа е с нископланински релеф, само 2% от нея е с над 600м надморска височина. В нея има няколко реки. Най-дълга е Велека (147км), следва Резовска (112км), Ропотамо (48,5км), Младежка (40км).
Странджа не е планинска верига, а съвкупност от била, като добре очертани са 3: Южно- в Турция, Босна- в България и Гранично.
На територията на планината е създаден Природен парк "Странджа". Резерватът "Силкосия" е първият в България. Създаден е с цел опазване на популацията на Странджанската зеленика. Над 30% от горите в него са на
възраст над 100г.
Манастирите в планината са: Голямобуковски "Св.Богородица"-на 4 км югоизточно от с. Голямо Буково; Зеберновски "Св. Петка"-на десния бряг на Зеберновска река.
Могат да се видят крепостите: "Малкото кале"- на вр. Калето; "Милеоните"- съвкупност от 7 крепости; "Ранули"- на десния бряг на р. Ропотамо; "Ургури"- край с.Българи, общ. Царево и др.
Хижите в района са: "Божура" (79м)- в местността Божура, на 7 км от гр. Средец; "Стария мост" (50м)- южно от гр. Елхово, снабдена с писта за коло-рали.