Регистрация
Повече опции
Стара планина е най-дългата наша планина. Простира се почти по средата на България, в посока от запад на изток- от долината на р. Тимок до Черно море. Има дължина 555 км и ширина от 20 да 60 км. На юг стръмните старопланински склонове опират до Задбалканските котловини. На север главното старопланинско било постепенно прехожда в по-ниски предпланински части.
Най-висок връх-Ботев (2376м). Изходни пунктове за изкачване са хижите "Рай", "Плевен", "Тъжа", "В.Левски", ""Добрила" и градовете Калофер, Априлци, Карлово.
Стара планина е силно разчленена от долините на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Росица, Янтра, Камчия и техните притоци. Така са образувани многобройни дялове, ридове, долини и проломи, които са характерна особеност в цялата планинска система.
Главната Старопланинска верига има вид на широко отворена дъга на север и североизток. Билото й е добре очертано по цялото му протежение. На две места веригата е разсечена от дълбоки речни долини. Това са проломите на реките Искър и Луда Камчия.
Главната Старопланинска верига се дели на 3 части:
Западната част има форма на леко извита, отворена на североизток дъга. Започва от долината на р. Тимок и достига до Златишкия проход на изток. Отличават се няколко по-големи планини: Светиниколска, Чипровска, Берковска, Козница, Понор, Врачанска, Ржана, Голема планина, Мургаш, Етрополска и редица по-ниски. Най-висок връх тук е Миджур (2168м).
Средна Стара планина има подчертано западно-източно простиране. На изток достига до седловината Вратник. Това е най-високата част. Редуват се остри върхове със седловини, равни поляни, скалисти зъбери със сипеи и каменни грамади. Дели се на планините: Златишко-Тетевенска, Троянско-Калоферска, където се намира връх Ботев, Шипченска, Тревненска, Елено-Твърдишка. От голямо значение са проходите: Шипченски, Прохода на Републиката, Твърдишки.
Източната част е най-ниска, но най-широка и гориста. Простира се между прохода Вратник и нос Емине на Черно море. Поделя се на няколко планини: Котленска, Върбишка,Камчийска, Еминска, Сливенска, Гребенец, Стидовска, Карнобатска и Айтоска.Най-висок връх-Българка (1181м).
В Средна Стара планина се намира Национален парк "Централен Балкан", в чиято територия са включени 10 биосферни резервата.
В Стара планина могат да се видят редица туристически обекти: пещерата "Леденика", дълга 300м, с 10 зали, намираща се на 16 км от Враца; Голям и Малък Джендем, природният парк "Сините камъни", край гр. Сливен; "Чудните скали"-красива скална композиция, на десния бряг на р. Луда Камчия и др.
Планината е осеяна с множество манастири, сред които: Еленски "Св.Пророк Илия"-на десния бряг на Еленска река; Етрополски "Св. Троица"-в подножието на Черни връх, край гр. Етро поле; Казанлъшки "Въведение Богородично"-в гр. Казанлък; Калоферски "Въведение Богородично"-в гр. Калофер; Клисурски "Св.Св.Кирил и Методий"-под вр. Тодорини кули в Западната част; Сопотски "Въведение Богородично"-в гр. Сопот; Троянски "Успение Богородично"- на 6 км югоизточно от Троян; Чипровски "Св.Иван Рилски"- на 4 км североизточно от гр.Чипровци; Шипченски "Рождество Христово"-в южното подножие на Шипченската планина и много други.
Могат да се посетят и редица крепости. Ето и някои от тях: "Аневско кале"- на 3,5 км северно от с.Анево; "Кипиловско кале"- на вр. Хисарлъка; "Твърдица"- на 1,5 км северно от гр. Твърдица; "Чертиград", "Чипровски градища"-над гр. Чипровци и много други.
Хижите в Стара планина са 23 в Западната част, 36 в Централната и десетина в Източната част. По-големите от тях са:
В Западна Стара планина: "Ком" (120м)- в подножието на вр. Ком. Разполага със ски-писти и влекове; "Леденика" (86м)-във Врачанска планина, подходящ район за алпинизъм; "Околчица"(84м)-във Врачанския Балкан, източно от вр. Околчица; "Петрохан"(76м), на 2 км югоизточно от Петрохански проход и др.
В Средна Стара планина: "Амбарица"(111м)-източно от вр. Момина могила, разполага със ски-писти и 2 влека; "Бузлуджа"- от южната страна на вр. Бузлуджа, има ски-писта; "Вежен"(140м)-в местността "Царичина", по северните склонове на вр. Вежен; "Плевен"(180м)-в местността "Бъзов дял", в подножието на Ботев,има ски-писти, 3 влека; "Рай"(120м)-в местността "Рая", в южното подножие на Ботев, подходяща за алпинизъм и др.
В Източна Стара планина: "Върбишки проход"(76м)-край Върбишкия проход; "Гроздьо Желев"(62м)-в местността "Сухия припек"; "Чудните скали"(79м)-на 3 км от с. Аспарухово и др.