Регистрация
Повече опции
Средна гора започва от Панчаревския пролом на р. Искър и Софийското поле на запад и свършва при завоя на р. Тунджа , северно от Ямбол на изток. На север Задбалuанските полета я отделят рязко от Стара планина. На 4 места напречни планински праговe-Гълъбец, Козница, Стражата и Межденик, я свързват с Главната Старопланинска верига.
Най-висок връх-Богдан (1604м). Изходни пунктове за изкачването му са хижите "Богдан, "Средногорец" и гр. Копривщица.
Средна гора е силно разчленена. Дели се на 3 части-Ихтиманска, Същинска и Сърнена.
Ихтиманска Средна гора се простира между долините на реките Искър и Тополница. Отличава се с котловинно-хълмист и нископланински релеф. В нея се открояват планините Лозенска, Вакарелска, Белица, Еледжик и Черни рид. В последният се издига първенецът на тази част- връх Тръна (1275м).
Същинска Средна гора се простира от изток на запад между проломите на реките Тополница и Стряма на протежение 80км. В северната й висока част се откроява най-високият й връх- Богдан (1604м).
Сърнена Средна гора се простира на изток от пролома на р. Стряма и достига до р. Тунджа при Ямбол. Билото й значително се понижава и в най-източните си части тя придобива хълмист характер. Най-висок връх-Братан (1236м).
Средна гора е една от предпочитаните дестинации за туристите с полегатите си склонове, лесни за преодоляване.
На територията на планината има един резерват- "Богдан". Намира се в Същинска Средна гора и е създаден с цел опазване на вековни букови гори със средна възраст 150 години.
Ето някои манастири, които могат да се посетят: Германски "Св. Иван Рилски"-в Ихтиманския дял, на 3 км югоизточно от с. Герман; Лозенски "Възнесение Господне"-под връх Полуврак в Ихтиманска Средна гора, на 3 км югоизточно от с. Лозен; Очушки "Св. Пророк Илия"- на 2,5 км от с.Очуша в Ихтиманска Средна гора; Панчаревски "Св. Николай"- 5 км югоизточно от с. Панчарева в Ихтиманската част и други.
В Панчаревския пролом на р. Искър е разположена крепостта "Урвич". На труднодостъпния връх Голяма равуля (1018м), на 1 час път от с. Долни Пасарел се намира крепостта "Равулско кале". Крепостта "Оряховица" е в североизточните покрайнини на с. Оряховица, а "Красен кале"-на 3 км от с. Бъта, Пазарджишко.
Сред природните забележителности могат да се видят "Милкините скали", до с. Колена, Старозагорско, "Змеевите дупки", до с. Змейово, Старозагорско, "Вкаменената сватба", край с. Медово и др.
Удобни и подходящи за почивка хижи са: "Надежда" (25м),в Ихтиманската част, в местността Шиндар; "Братия" (60м), в Същинската част на планината; "Воден камък" (63м), в Същинска Средна гора, има близост до 5 язовира; "Павел Делирадев" (70зимни и 110 летни места), в Същинска Средна гора; "Средногорец" (70м), в Същинска Средна гора, подходяща местност за ловен туризъм; "Морулей" (60м), в Сърнена Средна гора, в подножието на вр. Морулей и др.