Регистрация
Повече опции

Каменни гъби край Бели Пласт

Каменни гъби край Бели Пласт

Каменните гъби са скални образувания (земни пирамиди) в Източни Родопи. Разположени са на изток и североизток от Кърджали, по склоновете на рида Каяджик. Пръснати са на четири групи в землищата на селата Бели пласт, Доброволец, Повет и Зимзелен. Наричани са още Кърджалийски пирамиди или Гъбите край Кърджали.
Каменните гъби са с обща площ 3 ха. Изваяни са в палеогенски вулкански туфи от ерозията и денудацията. Наситени с железни, манганови и други окиси, туфите имат розов, зелен, жълт или бял цвят. Нееднаквият състав на туфите е причина за нееднаквата твърдост на скалите, оттам и различната издържливост спрямо действието на водната и ветровата ерозия. Едни от каменните гъби имат форма на гъби (село Бели пласт), други на колони, трети на своеобразни обелиски (село Зимзелен). Скалите са високи до 2,5 - 3 метра.
Каменните гъби са туристически обект и местността край тях е обявена за природна забележителност през 1974 година. В нея могат да се видят следните видове птици: орел змияр, египетски лешояд, червенокръста лястовица, испанско и обикновено каменарче.