Регистрация
Повече опции

Историческа местност Оборище

Историческа местност Оборище

Оборище е местност в подножието на връх Лисец, Същинска средна гора. Намира се на 12 километра северозападно от град Панагюрище. Разположена е на височина около 600 метра в дълбоката и глуха долина на Панова река, която е приток на Луда Яна. На североизток Оборище е оградена от масива на връх Разслатица, на северозапад – от Бойков рът, на юг – от местностите Пладнището, Тепето и Турколовица. Името на местността се свързва с факта, че по време на кърджалийските набези околното население е криело там добитъка си, като в естествен обор, защото е оградено отвсякъде с вековна букова гора.
В Оборище на 14-16 април 1876 година се провежда Оборищенското събрание на представителите на революционните комитети в IV (Панагюрски) революционен окръг. Събранието е свикано, за да се провери готовността на населението за въстанието, което според решението на Гюргевският революционен комитет трябва да избухне през пролетта на 1876 година. Присъстват 65 представители, избрани от местните комитети и снабдени с пълномощия. Заедно с апостолите Георги Бенковски, Панайот Волов, Георги Икономов, Захари Стоянов, придружителите, пълномощниците, готвачите, стражата и други, общият брой на на революционерите на събранието е около 150 души. На събранието след разгорещени спорове се приема предложението на Бенковски да се дават широки пълномощия на ръководителите на въстанието (апостолите). Депутатите единодушно гласуват да има въстание през пролетта на 1876 година. Денят на обявяването му, умишлено не се съобщава, за да се избегне провал, а в случаи на арести от страна на турската власт се препоръчва, то да бъде незабавно обявено. Събранието избира Военна комисия, която да разработи конкретния план на въстанието. В нея влизат Георги Бенковски, Панайот Волов, Георги Икономов, Васил Петлешков и Г. Нейчев от Панагюрище, Н. Попстоянов от Копривщица, Н. Караджов от Клисура, Ив. Соколов от Пазарджик, В. Соколски от Перущица, Хр. Търнев от Пловдив, поп Груйо Тренчов от село Баня и Н. Гугов от Петрич.
Решенията на Оборищенското събрание дават още по-голям тласък на подготовката за Априлското въстание през 1876 година. То е най-ярка проява на организираността и целенасочеността на национално – революционното движение, на политическата зрелост на народните маси и най-висш израз на демокрация в българско -освободителната борба.
През 1928 година се издига паметник, който пази имената на участниците в Оборищенското събрание. Обектът е част от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз.
Ако решите да посетите местността Оборище, в района на Панагюрище ще намерите хотели, предлагащи добри условия за почивка.