Регистрация
Повече опции

Велянова къща

Велянова къща

Велянова къща е архитектурно-етнографски музей и е обявена за паметник на културата с национално значение. Тя е от така наречените укрепени къщи от епохата на Възраждането, защото по това време (18 век) е имало множество разбойници по нашите земи. Веляновата къща е една от най-добре запазените възрожденски къщи в Банско, която днес е музей.
Къщата е подарък от жителите на Банско на Уста Велян Огнев. Майсторът е направил впечатляваща украса, както отвън, така и отвътре. Велянова къща е от камък и дърво, на два ката. Особенно ценна и впечатляваща е стенописната украсата на „Синята стая“, която изобразява пейзажи от Венеция и Истанбул, мотивите в югоизточната стая и дърворезбата на чардака.