Регистрация
Повече опции

Парк за танцуващи мечки - Белица

Парк за танцуващи мечки - Белица

Парк за реадаптация на танцуващи мечки е минирезерват за бивши питомци на цигани-мечкари в Рила, на площ 12 хектара и на надморска височина от 1200 до 1345 м, намиращ на 12 км от град Белица. Разположен е в гориста местност, с множество поляни и естествени водоеми, където се срещат и диви кафяви мечки.
Парк за реадаптация на танцуващи мечки е открит официално на 17 ноември 2000 г. като в мероприятието се включват 2500 участника, от които 200 народни певци и танцьори. Още от самото си създаване паркът се превръща в уникална част от туризма в България, и в частност Белица. Идеята му е животните, традиционно използвани от циганите мечкари за събиране на подаяния (водачът на мечката свири на инструмент, а тя танцува), да бъдат върнати в своята естествената среда. Първите обитатели на Парка постъпват през 2000 година. Смята се, че понастоящем в Парка се намират танцуващите мечки от цяла България. Паркът за танцуващи мечки се финансира от Фондация „Четири лапи“. До момента фондацията успя да спаси всички 25 регистрирани танцуващи мечки в България, и още 3 от Сърбия.
В Парк на танцуващи мечки има обиколки с гид на кръгъл час. През април-май от 10 до 18 ч, през юни-септември от 10 до 20 ч, а през октомври-ноември от 10 до 16 часа, като няма обиколки през периода декември-март.
В близост до Парка се намира курортният комплекс Семково, предлагащ добри възможности за практикуването на летен маршрутно-познавателен туризъм.