Регистрация
Повече опции

Музейна сбирка в Девин

Музейна сбирка в Девин

Музейната сбирка е създадена към НЧ „Родопска просвета – 1923” в гр. Девин. Многобройни са археологическите находки и исторически паметници, открити по време на проучвания и разкопки, извършени в пределите на града и района. Намерените образци, в т.ч. статуетка на бог Хермес, танцуваща вакханка, военни тракийски доспехи, оръдия на труда, керамични съдове, хромели и накити са разположени в четири зали: Археология (Античен период), История на средновековието, Етнография, бит и култура и Снимки и документи. Музейната сбирка съхранява над 2000 експоната с местно и национално значение.