Регистрация
Повече опции

Констанцалиевата къща

Констанцалиевата къща

Констанцалиевата къща в село Арбанаси е богата арбанашка къща, построена вероятно в края на 17 век и началото на 18 век. Разположена е в голям двор, заграден с големи каменни зидове. Масивното каменно приземие съдържа складове и помещения за прислугата и пазача. Три дървени стълби извеждат на етажа, изграден от паянтов скелет и дъски, измазани отвън. Функционалната и планова схема на етажа, говорят за висока култура на бита на притежателите. Обособени са три групи помещения: приемен салон и гостни стаи, дневни и домакински помещения и санитарни възли.Във вътрешната уредба има зидани печки, декоративни тавани, пещници, богато профилирани долапи, гипсови орнаменти и други художествени елементи. Външната архитектура на къщата е монументална. Входните врати са поставени в ниши с островърхи арки. Констанцалиевата къща е обявена за паметник на културата. Понастоящем е музей и в нея е разположена експозиция представяща бита на арбанашките жители от 19 век.