Регистрация
Повече опции

Комините

Комините

Комините или още наричани Кумините са характерни скални образувания в северната част на планината Витоша. Разположени са на височина 1620 метра в левия склон на всечената долина на Драгалевска река, в местността Комините, близо до резерват Торфено бранище. Представляват скални пирамиди, разположени една над друга. Изваяни са от действието на ерозията в напречен на Драгалевска река андезитен хребет. Комините са туристически и алпинистки обект. В близост има хижа и лифт.