Регистрация
Повече опции

Исторически музей Ботевград

Исторически музей Ботевград

За първи път е октрита музейна сбирка в Ботевград през 1937 година. Тя е била към местната гимназия. 15 години по-късно в основан самостоятелен държавен музей. В музея се съхраняват над 15 000 експоната: оръдия на труда, прибори, битова и строителна керамика, мраморна плоча с образа на Тракийския конник, както снимки и документи, които отразяват миналото на Ботевград и околността.
Адрес: ул. Незнаен войн 3