Регистрация
Повече опции

Връх Исполин

Връх Исполин

Исполин е плосък връх в западната част на Шипченско – Тревненската планина в Средна Стара планина. Има стръмни склонове, а височината му е 1524 метра. Връх Исполин е изграден от метаморфни шисти и триаски варовици. Старото име на върха е Коруджа. В подножието му се намира местността Узана.