Регистрация
Повече опции

Връх Иречек

Връх Иречек

Иречек е връх в Мусаленското било на Източна Рила и със своите 2852 метра е трети по височина в тази планина. Намира се в близост до върховете Мусала и Дено. Изграден е от южнобългарски гранити с много гранатови кристали. В северното му подножие са Мусаленският циркус и Мусаленските езера. Посещава се годишно от много туристи.