Регистрация
Повече опции

Връх Белкемен

Връх Белкемен

Връх Белмекен се намира в Източна Рила и е висок 2626 метра. Има куполовидни очертания с почти отвесен северен склон над скалистия циркус Кутлините. Южния склон е полегат, покрит е с пасища и е удобен за ски спорт. Връх Белмекен е изграден от южно-български гранит. Северният склон до височина 2400 метра е покрит с клек. В близост до върха се намира едноименния язовир и високопланинската спортна база Белмекен. Изходни пунктове за изкачване са село Юндола, село Сестримо.
Връх Белмекен е забележителен със своята красота и според повечето туристи е едно от най-красивите места на Рила.