Регистрация
Повече опции

Архитектурно - исторически резерват Мелник

Архитектурно - исторически резерват Мелник

Мелник се намира в югозападните поли на Пирин планина, на 22 км от Сандански. Това е най-малкият град в България и е обявен за културно исторически резерват и град – музей. За културни паметници в Мелник са обявени 96 сгради, като къщите са подредени амфитеатрално и оформят тесни улички и много изби и магазини. Най-известните къщи паметници са тези на Сандъкчиев, Даскалев, Ламбов и Янков. Най-значителната възрожденска църква в Мелник е Свети Никола Чудодеец.
В близост се намират прочутият Роженски манастир, гроба на Яне Сандански и природният феномен Мелнишки пирамиди.
Населението е около 400 жители, които основно се занимават с производство на вино и тютюн и с туризъм.