Регистрация
Повече опции

Агушевите конаци при село Могилица

Агушевите конаци при село Могилица

Агушевите конаци е голям жилищен комплекс от Възраждането. Намира се при село Могилица, Община Смолян. Построени са на наклонен терен над река Арда от български майстори за нуждите на трима братя, големи турски феодали. На каменна плоча, поставена над входа, е записана годината на изграждането – 1258 по егира, т.е. 1843 година.
Агушевите конаци са архитектурен ансамбъл от няколко сгради, разположени около три обособени двора. В северния двор е разположен Големият конак, който огражда от всички страни малкия двор. В източната му част са стопанските помещения, а в западната е големият блок на жилищните помещения на 2 етажа с големи чардаци, много стаи и три стълбища. Стаите са украсени с дърворезба, имат огнища и долапи. Средният конак е с по-бедна планова схема и се състои от жилище на два етажа, а в стопанските сгради към двора му са разположени летни кухни, жилища за прислугата и помещения за животни. Малкият южен конак има богата планова схема и изискано архитектурно оформление. Големият му двор е обграден от северната страна със стопански помещения и открит чардак, а от юг и запад – с висок зид. Жилищната част е на два етажа. Еднораменна дървена стълба извежда на отворен към двора чардак. Отделните помещения са подредени към двете улици и са с огнища и долапи. В югоизточния ъгъл е построена кръгла жилищна кула с корниз, богато украсен със стенопис.
Различните елементи на комплекса – каменни приземия, измазаните в бяло фасади, еркерите, дърворезбите и стенописната украса са умело съчетани в раздвижения ансамбъл, който носи типични белези на родопската архитектура.
През 1990 година наследниците на собствениците на Агушевите конаци си възвръщат незаконно национализираният имот в миналото и той днес е отворен за посетители.
Село Могилица е подходяща база за планински, селски, екологичен и пещерен туризъм и ако сте решили да го посетите, проучете хотелите и къщите за гости в близост и направете резервация.