Регистрация
Повече опции

Кула на Мешчиите

Кула на Мешчиите

Кулата на Мешчиите се намира във Враца и един от символите на града. Разположена е на северозапад от главния площад, в близост до административната сграда на Община Враца. Построена е вероятно в края на 17 век, но архитектурното й оформление допуска и по-ранна датировка (16 век).
Кулата на Мешчиите е със значителни размери – 9,85/10,20 метра в план и обща височина 13,40 метра. В оста на три от страните има по един малък еркер с бойници, носен от каменни конзоли, свързани с полукръгли арки, под които също са пробити бойници. Основното тяло завършва с тънък триреден тухлен корниз. Над него следват прибран нисък осмостен и още по-ниска квадратна призма. Те скриват масивното куполно покритие на последния от трите жилищни етажа. На нивото на терена е развит складов етаж. Входът, който е бил снабден с подвижна стълба, води направо в първия жилищен етаж. Масивните стени от видима каменна зидария, пробити с тесни бойници и малките ъглови помещения в дебелината на стените на последния етаж, осигурявали отбраната на защитниците. В края на 19 век Кулата на Мешчиите е преустроена в часовника кула и противопожарна наблюдателница, масивният купол е пробит и е издигната двупоясна дървена надстройка, в която е монтирана камбаната на часовника. През 2006 година кулата отново е реконструирана - монтиран циферблат и е добавено ново художествено осветление.