Регистрация
Повече опции

Даскаловата къща в Трявна

Даскаловата къща в Трявна

Даскаловата къща в Трявна е възрожденска къща, построена през 1808 година от майстор Димитър Ошанеца и майстор Иван Бучуковеца за богатия търговец на гюл и коприна хаджи Христо Даскалов. В каменното приземие са стопанските помещения, а на паянтовия етаж са разположени две жилища, свързани в един обем с голям салон пред тях. В Даскаловата къща майсторите са приложили характерната едва за втората половина на XIX век симетрична планова композиция. Строителните материали са камък, дърво и мазилка.
Интериорът на Даскаловата къща е оформен с художествено чувство. Архитектура и резба взаимно се допълват. В две от стаите майсторите Димитър и Иван в творческа надпревара създават високохудожествени тавани –стилизирани слънца, с богати розети, организирани в централни композиции. Дърворезбена украса има и по стените, долапите, колонките, вратите. Интериорът се допълва от архитектурни детайли на огнища, менсофи, миндери, полици и други.
Даскаловата къща е превърната в паметник на културата и е превърната в музей с повече от 5000 експоната, основно от резбарското и зографското изкуство на тревненската художествена школа.