Регистрация
Повече опции
Разлог е трад в Югозападна България, обл. Благоевград. Намира се на 780 м надморска височина, в Разложката котловина, между Рила, Пирин и Родопите. От София е на 155 км. През града минава р. Места.
В града могат да се видят много сгради от възрожденския период като къщи и занаятчийски работилници. На 10 км от града, на р. Язо има действаща воденица.
В района на Разлог има добра техническа и материална база, както и добре обозначени туристически пътеки, водещи към планините, подходящи за пешеходен туризъм.
В града могат да се посетят църквите "Св. Георги" и "Св. Благовещение", както и останките от манастира "Св.Илия".
Близки туристически дестинации са защитените територии Круше и Изтока, местносите Калята и Бетоловото, Столоватец и др.