Регистрация
Повече опции
Белица е град в Югозападна България, област Благоевград. На около 180 км от София е.
В града и региона има условия за практикуване на различни видове туризъм: селски, екотуризъм и др. Шест екопътеки минават през различни екосистеми и през редуващи се растителни и животински съобщества.
Климатът в Белица е подходящ за лечение на белодробни заболявания.
Територията е богата на древни паметници на културата.
В местността "Андрианов чарк", на 12 км от Белица се намира центърът за реадаптация на танцуващи мечки, където се изучава тяхното поведение и навици.