Регистрация
Повече опции

Резерватът Сребърна- част от световното и културно наследство на Юнеско

Добавена от Админ на 08.09.2015

Резерватът Сребърна- част от световното и културно наследство на Юнеско

Разположен е около село Сребърна, на 16 км. От Силистра. Той е биосферен резерват и е част от световното наследство на ЮНЕСКО.Включен е и в Стотте национални забележителности на България.
Съществуват няколко теории за произхода на името, но една се очертава водеща: при пълнолуние когата луната евисоко, отражението създава илюзията за разтопено сребро.Важен е факта, че Сребърна се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено“Via Pontica”.
Сребърна е сладководно езеро което често се заблатява. Дълбочината му е между 1 и 3 метра, площта 2-2.5 кв. км.. Забележителни са тръстиковите острови които променят шарките си от движението на водните петна.
В езерото се срещат около 140 вида висши растения , като 11 от тях са застрашени от изчезване извън резервата.
Животинският свят е изключително богат.Тук има 24 вида риби, 11 вида влечуги, 41 вида бозайници: степна скачаща мишка, смок мишкар, голям стрелец, сирийска чесновица, щука, червеноперка, езерен рак и много други. Птиците обаче са най-многобройни, 221 вида: ням лебед ,малка белочела чапла, тръстиков батар и пр.
Към резервата е изграден и природно-научен музей. В него могат да се наблюдават птиците вътре в резервата. Има видеокамера и видеовръзка чрез който се предават пряко живота на територията на резервата.
За улеснение на туристите желаещи да се разходят има еко пътеки, беседки и пейки.

Изпрати коментар


Няма намерени резултати.