Регистрация
Повече опции

Лопушански манастир

Лопушански манастир

Лопушанският манастир се намира югозападно от село Георги-Дамяново, на 8 километра северозапад но от Берковица. Изграден е през 1850 година върху основите на стар разрушен манастир, чиято история е неизвестна. Въстановен е от трима монаси, дошли от Чипровския манастир – архимандрит Дионисий, брат му Герасим и йеромонах Гедеон. В средата на двора се намира манастирската църква „Свети Йоан Предтеча“, строена през 1853 година от майстор Лило от село Славине. Църквата е трикорабна, а открит околовръстен нартекс с аркада, с два странични параклиса и две конхи, голяма апсида с две по-малки отстрани. Засводена е с надлъжен цилиндричен свод, пресечен с три напречни свода. Има три централни кубета и две върху страничните параклиси. Островърхите кубета, триъгълният фронтон на западната фасада и 13-те малки триъгълни фронтона на околовръстната аркада са специфична композиционна форма в Северозападна България, наследена от готическите църкви, строени тук през 17-ти век. Фасадите на църквата, манастирската порта и дворната чешма са украсени с оригинални примитивни каменни релефи. Декоративните мотиви – розети, растителни вейки, двуглав орел и двама въоръжени мъже, конник, мустакати мъжки глави и други са характерни за каменната пластика от Възраждането и са разпространени в Западна България. В Лопушанският манастир се пазят три дърворезбовани иконостаса, архиерейски трон и четири целувални иконостаса (изработени от Стойчо Фандъков и сина му Димитър от Самоковската художествена школа). Иконостасните икони са рисувани от братята Николай и Станислав Доспевски. Манастира е тясно свързан с национално – освободителните войни на българският народ. През епохата на Възраждането в него е имало килийно училище. През 1989 година Лопушанският манастир е реконструиран и е построена нова жилищна сграда с два красиви резбовани чардака.
Църквата на Лопушанският манастир „Свети Йоан Предтеча“ е национален паметник на културата и се посещава годишно от много туристи. Ако решите и Вие да сте от тях, в близките градове Монтана, Берковица и Враца ще намерите много уютни хотели, готови да ви посрещнат.