Регистрация
Повече опции

Кадин Мост на река Струма

Кадин Мост на река Струма

Кадин Мост на река Струма се намира в село Невестино, Област Кюстендил. Още е известен и като Невестин мост.
От вградения в мост надпис става ясно, че е строен през 1469- 1470 година по времето на султан Мехмед II. Според преданието майстор Гавраил вградил в него сянката на невестата си. От тук идва и името: "Невестин" - на турски "Кадън".
Кадин мост е изграден от дялани гранитни блокове и има пет различни по големина свода, като най-голям е средният. От към страната на течението на устоите са изградени заострени отбивачи, а над тях има отвори за оттичане на водата.
Кадин мост е най-забележителният паметник на строителството в България през османското иго и през 1968 г. е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение. От моста се вижда прекрасна гледка към Рила планина, а до него има хубав парк, с места за отдих, почивка и риболов.