Регистрация
Повече опции

Ждрелото на Ерма

Ждрелото на Ерма

Ерма е река в Сърбия и България, която извира от Влашката планина. В България реката навлиза при село Стрезимовци, Пернишко и тече на изток и север в алувиална долина, в която многобройните й малки притоци са образували шлейф от наносни конуси. Минава през котловината Знеполе и северно от Трън образува живописен пролом, наречен Ждрелото на Ерма. Дължината й е 65 километра, от които 25 са в България. Река Ерма се използва за напояване от местното население. Според Константин Иречек името й е взаимствано от река Хермос в Мала Азия. Известна е още и като Трънска река.
Ждрелото на Ерма се нарича още Ломнишко ждрело и се намира на 4 километра северно от Трън. Ждрелото на Ерма е изрязано в канарите Църквището и Жилав камък, които са изградени от горноюрски таровикови скали и има отвесни склонове. Река Ерма образува много бързеи и пет метров водопад. Ежегодно ждрелото на Ерма се посещава от много туристи. През десният му скален откос е пробит тунел, през който минава път. През 1961 година Ждрелото на Ерма с площ 8,7 ха около него е обявено за природна забележителност.
Ждрелото на Ерма е част от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз, като печата се намира в информационният център на град Трън. Посетителите и туристите могат да нощуват в къща за гости или в хотел в град Трън.