Регистрация
Повече опции

Валявишки езера

Валявишки езера

Валявишки езера е езерна група във Валявишкия циркус, Северен Пирин. Състои се от около 15 ледникови езера, които се намират на 600 – 1250 метра от връх Момин двор и на 600 – 1325 метра от връх Валявишки чукар. Разположени са стъпаловидно от височина 2254 м до височина 2472 метра. Най-значителни са Голямото Валявишко езеро (има два острова) и Долно Валявишко езеро. Бреговете им са стръмни и скалисти, изградени от гранит и обсипани с моренен материал и са обрасли с трева и клек. Езерата събират водите си от валежите и се оттичат едно в друго. Температурата им през лятото е от 12,9 до 20 градуса. През зимата Валявишките езера замръзват. В водите им се среща пъстърва. От тях изтича река Демяница, която в горното си течение се нарича Валявица. Валявишките езера са туристически обект.